Tarihçe

Üniversite yönetim kurulunun 26 Mayıs 2011 tarihli, 6 numaralı toplantı, 2011/49 sayılı senato kararı ile Beslenme ve Diyetetik bölümünün kurulmasına karar verilmiştir. Bölümümüz bünyesinde, Diyetetik Anabilim Dalı ve Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı olmak üzere iki adet anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzde 1 profesör, 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi ile danışmanlık, araştırma ve toplumsal faaliyetler yürütülmektedir. Beslenme ve Diyetetik bölümüne 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlanmış olup, mevcut öğrenci sayımız 62'dir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Organizasyon Şeması

*Anabilim Dalı Başkanı

Bilimsel Etkinlikler

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 253 45 20 Fax: +90 374 235 45 57
  • Email: sbfibu.edu.tr
Top