Hakkında

Lisans Programı

Beslenme ve Diyetetik

 Kuruluş

Bölümümüz kuruluş aşamasındadır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan lisans diplomasına sahip bireylere “diyetisyen” unvanı verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavdan yeterli taban puanı alan adaylar ‘‘Beslenme ve Diyetetik’’ bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Dikey ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki programlarından aldığı ve başarılı olduğu dersler, programa uygunluğu değerlendirilerek kurulların (bölüm ve yönetim kurulu) uygun görmesi halinde kabul edilir ve öğrenci kurulun uygun gördüğü sınıftan başlayarak eğitimine devam edebilir.

Program Profili

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının araştırılması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin, beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaları yürütecek, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Diyetisyenbeslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayıp, “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” alarak bu mesleği yapmaya ve uygulamaya hak kazanan sağlık profesyonelidir.

Diyetisyenlerin Çalışma Alanları:

  • Tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb.)
  • Toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri,  toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.)
  • Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb.)
  • Besin sanayi
  • Araştırma kurumları
  • Eğitim kurumları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini tamamlayan adaylar lisansüstü programlara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavının sonucuna ve üniversite kurullarının belirlediği (taban) not ortalamasına göre kabul edilir.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 253 45 20 Fax: +90 374 235 45 57
  • Email: sbfibu.edu.tr
Top