Tanıtım

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda 1997-1998 Eğitim-öğretim yılında önlisans programı kapatılarak hemşirelikte lisans programına geçilmiştir. Okulumuz Cumhurbaşkanlığının 25.01.2019 tarih ve 669 sayılı kararı ile kapatılarak 2018-2019 öğretim yılının bahar döneminde Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde eğitim-öğretime başlamıştır. 3 profesör, 1 doçent, 11 doktor öğretim üyesi ve 8 öğretim görevlisi, 9 araştırma görevlisi ile eğitim, danışmanlık ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Okulumuzun toplam öğrenci sayısı 690’dır.

 

MİSYON

Atatürk ilke ve inkılaplarına saygılı, üniversitenin amaçları doğrultusunda; ulusal ve uluslararası düzeyde sağlıklı/hasta birey, aile ve topluma koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri veren; eğitici, uygulayıcı, yönetici, araştırmacı rolleri üstlenen; iyi iletişim kurma, eleştirel düşünme, sorun saptama ve çözme, bilimsel teknolojiyi kullanma gibi niteliklere sahip gelişime açık hemşireler yetiştirmenin yanı sıra, toplumun ve hemşireliğin gelişimi için bilimsel çalışmalar yapmaktır.

 

VİZYON

Uluslararası ve ulusal düzeyde eğitim ve araştırma yapabilen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, nitelikli ve alanında uzman öğretim elemanları olan, bilimle topluma hizmeti buluşturan, hemşirelik okulları içinde ayrıcalıklı bir yere sahip, sağlık alanındaki teknolojileri iyi kullanan ve dünyanın her yerinde sağlık hizmetlerini başarıyla yerine getirip sağlık kurumları tarafından tercih edilen mezunlar yetiştirmektir.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Tanıtım Kataloğu İçin Tıklayınız.

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 253 45 20 Fax: +90 374 235 45 57
  • Email: sbfibu.edu.tr
Top