Uzaktan Eğitim Sistemine Erişim İmkânı Olmayan Öğrencilere Yönelik Kayıt Dondurma Başvuruları Başladı

08 Nisan 2020

COVID-19 virüsü ile ülke çapında yürütülen mücadele etkinliğinin ve bütünlüğünün zaafiyete uğratılmamasına, kurum  personelimizin,  öğrencilerimizin öngörülemeyen  risk  faktörlerine açık duruma  getirilmemesine,  salgın tehdidinin  yaygınlaşmamasına yönelik  alınan tedbirler kapsamında; 2019-2020  akademik  yılının bahar  yarıyılında Üniversitemizin  eğitim-öğretim birimlerinde okutulmakta olan teorik derslerin  bilişimsistemleri  aracılığıyla uzaktan  öğretim metodu  ile  verilmesine  ilişkin  alınan 2020/67  sayılı  BAİBÜ Senato  Kararı, 30  Mart 2020 tariihinden itibaren uygulamaya alınmıştır.

Pandemi  nedeniyle  bulundukları  ikametgâhlarında uzaktan  eğitim sistemine  erişim sağlayabilecekleri  donanım ve  bilişim sistemleri  olanağından yoksun  olan  öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığı’na  başvuruda bulunarak,  devam  edemedikleri  eğitimleri ile  ilgili  mağduriyetlerinin giderilmesini  istemişlerdir. Ortaya  çıkan bu  sorunun  çözümüne yönelik  değerlendirme 31/03/2020  tarihli  YÖK  Yürütme  Kurulu  toplantısında gerçekleştirilmiş,“Yükseköğretim  kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde  kayıtlı olup  öğrenim gören  öğrencilerin,  kayıtlı  oldukları  yükseköğretim  kurumlarından talep etmeleri  halinde  2019-2020  eğitim-öğretim  yılı bahar  döneminde  kayıtlarının dondurulmasınave kayıtdondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına” ifadesi ile karara bağlanmıştır. Alınan  kararın birimimizdeki  uygulamasıyla ilgili  izlenecek  başvuru  esasları, bu  kapsamda  yapılacak  kayıt dondurma  başvurusuna  ilişkin formu  ile  işlem protokolü Müdürlüğümüzce/Dekanlığımızca belirlenerek,  ilgili  öğrencilerimizin bilgisine  ve  gereğine sunulmuştur;

  • Bu  form,  öğrenci  tarafından doldurularak  öğrencisi  olduğu birime  (fakülte,  yüksekokul, MYO)  e-posta,  faks  veya  posta  yoluyla  ulaştırılmalıdır. Formun  ilgili  birime  ulaşıp ulaşmadığınıtakip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin kurumsal telefon numarasınıarayarak teyit edebilir.
  • Bu  kapsamda  yapılacak  kayıt dondurma  başvuruları en  geç  19.06.2020  tarihine  kadar kayıtlı olduğu birime ulaşmış olmalıdır.
  • Alınan  başvurular, ilgili  birim  görevlisi  tarafından listelere  geçirilecek,  bekletilmeksizin ilgili  yönetim  kurulunda  değerlendirilecek ve  kayıt dondurma  işlemine  ilişkin nihai değerlendirmenin yer  aldığı yönetim  kurulu  kararı,  BAİBÜ  Öğrenci  İşleri Daire Başkanlığı’na iletilecektir.
  • ÖİDB birimi yetkilileri tarafından,  kayıt dondurma işlemi  öğrencinin bilgi yönetim sistemi portalındaki özlük bilgileri veri tabanına işlenecek,ders kayıtları iptal edilecektir.
  • Öğrencinin kaydının dondurulduğu süreler azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır.
  • Başvurusu kabul  edilenlerin  öğrenci  numaralarının yer  alacağı liste,  ilgili  birimin  web sitesinden ilan edilecek ve süreç tamamlanacaktır.

 


Başvuru formu için aşağıdaki linke tıklayınız

FAKÜLTE DUYURULARI

Top