Eurostudent VII Projesi Hakkında Duyuru

01 Haziran 2020

Sevgili öğrencilerimiz, sizi Türkiye'de eğitim konusunda geniş çaplı bir ankete katılmaya davet ediyoruz. 

Eurostudent Projesinin genel amacı; Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmaktır.

Bu ankete katılarak bu amaca önemli ölçüde katkıda bulunmuş olursunuz. Katılmak için lütfen bağlantıyı tıklayın: http://eurostudent.eu/turkey

Cevaplarınız araştırmacılar için tamamen gizli ve anonimdir. Bir diğer ifadeyle doldurulmuş bir anketin verileri kullanılarak kişiye kesinlikle ulaşılamamaktadır.

Katıldığınız için şimdiden çok teşekkür ederiz.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top