< < Fizyoterapi Bölümü 1.sınıf Öğrencileri İçin Oryantasyon Eğitimi Duyurusu

Fizyoterapi Bölümü 1.sınıf Öğrencileri İçin Oryantasyon Eğitimi Duyurusu

13 Ekim 2020
Fizyoterapi Bölümü 1.  Sınıfların Oryantasyon Eğitimi  15 Ekim 2020 Perşembe günü saat 13.00'te yapılacaktır. Bölümümüz öğrencileri aşağıdaki toplantı linkine tıklayarak katılım yapabilirler. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFjZTM3MzUtMTA5Mi00N2QxLWI0YzEtNTI3ZTJmNzU0YWZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2260a5936f-d6e0-475f-a45e-ab791c79c757%22%2c%22Oid%22%3a%225752e8ef-c662-499e-a2c7-8f18db1e8622%22%7d

FAKÜLTE DUYURULARI

Top