-->

FAKÜLTEMİZDE UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

22 Eylül 2022

Fakültemizde 20-21 Eylül 2022 tarihinde “Uygulamalı Proje Hazırlama” eğitimi düzenlendi. Eğitimi gerçekleştiren Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit COŞKUN’a bilgi, beceri ve motivasyon sağlayan verimli eğitim için, içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.

Eğitime fakültemizin öğretim elemanları, klinisyen hemşire, doktora öğrencisi olmak üzere 38 kişi katılmıştır. Eğitimin sonunda uygulanan çevrimiçi anketle katılımcılar eğitimin etkinliğini 0-100 puan aralığında değerlendirdiklerinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

   A. EĞİTİMİN ETKİNLİĞİ

Ortalama

Standart Sapma

   Eğitimde pratik uygulama örnekleri

   90,36

   10,965

   Eğitimde konuların uygunluğu ve güncelliği

   94,11

   8,171

   Eğitimde kullanılan ekipmanların yeterliliği

   96,00

   8,065

   Eğitimin bilgi ve becerilerime katkısı

   86,61

   15,756

   Eğitimin beklentilerime uygunluğu

   86,54

   13,815

   B. EĞİTİMCİNİN ETKİNLİĞİ

 Ortalama

 Standart Sapma

  Dilinin anlaşılırlığı

   98,25

   4,291

   Konuya hakimiyeti (bilgi, beceri veya deneyimi)

   99,46

   2,081

   Konuyu aktarma becerisi 

   98,75

   2,927

   Dikkat ve ilgi çekmesi

   98,57

   2,999

   Sorulara etkin cevap vermesi

   98,68

   3,221

   Sunduğu uygulama örnekleri

   95,18

   7,513

   Süreyi dengeli kullanması

   98,93

   3,431

 

Ayrıca, “Proje yazma becerinizi artırmak için önerileriniz nelerdir?” açık uçlu sorusuna katılımcılar farklı ifadelerle de olsa tutarlı olarak, “eğitimin devamlılığının sağlanmasına, daha uzun süreli proje yazma eğitimine, kabul edilmiş proje örneklerinin incelenmesine, pratik yapmaya” ihtiyaç olduğu yönünde önerilerini bildirmişlerdir. Fakülte yönetimi, önerileri gerçekleştirmek için gerekli planlamaları ve girişimleri yapacaklarını açıklamışlardır.

 

Top