DUYURULAR

Klinik/saha uygulamaları (işletmelerde mesleki eğitim ve bakım/saha çalışması dersleri) için tüm öğrencilerimizin aşağıdaki belgeleri tamamlayarak ilgili öğretim elemanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Evraklarını belirtilen süre içerisinde tamamlamayan ve teslim etmeyen öğrenciler klinik/saha uygulamalarına çıkamayacak olup, sorumluluk öğrencilerin kendilerine aittir.

 

KLİNİK/SAHA UYGULAMALARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

4. SINIFLAR (İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM)

 1. Son 6 aya ait tek hekim raporu (ASM, Devlet veya Özel hastanelerden alınabilir.)
 2. Serolojik Testlerin (HBsAg, Anti-HBs, Anti HCV, Anti HIV...) yapılıp yapılmadığını gösterir belge (en fazla 2 ay öncesine ait olabilir) (ASM, Devlet veya Özel hastanelerden alınabilir.) Öğrencilerimiz bulundukları illerden alabilirler.
 3. Aşı kartı (gerekli ise) (Serolojik test sonrası aşı yapılması gerekenler için, yapılan aşının kartı)
 4. İşletmelerde mesleki eğitim SGK Taahütnamesi
 5. SGK Provizyon çıktısı (SGK Taahütnamesinde gerekli bilgiler yazmaktadır.)
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi (Belge güncel olmalıdır, alınan tarihten itibaren 1 yıl geçerlilik süresi vardır.)
 7. Bolu Ziraat Bankası Merkez Şubesinden (0050 kodu ile başlamalı) öğrenciye ait açılmış İBAN Numarası
 8. TC. Kimlik numaraları

2. ve 3. SINIFLAR (BAKIM/SAHA ÇALIŞMASI DERSLERİ)

 1. Son 6 aya ait tek hekim raporu (ASM, Devlet veya Özel hastanelerden alınabilir.)
 2. Serolojik Testlerin (HBsAg, Anti-HBs, Anti HCV, Anti HIV...) yapılıp yapılmadığını gösterir belge (en fazla 2 ay öncesine ait olabilir) (ASM, Devlet veya Özel hastanelerden alınabilir.) Öğrencilerimiz bulundukları illerden alabilirler.
 3. Aşı kartı (gerekli ise) (Serolojik test sonrası aşı yapılması gerekenler için, yapılan aşının kartı)
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi (Belge güncel olmalıdır, alınan tarihten itibaren 1 yıl geçerlilik süresi vardır.)
 5. TC. Kimlik Numaraları

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

Öğrenciler istenen tüm belgeleri tek bir PDF dosyası haline dönüştürmeli (adısoyadı.pdf) ve PDF formatını sınıf temsilcilerine e-mail yolu ile, basılı formatını ise aşağıda belirtilen ilgili öğretim elemanına elden teslim etmelidir. Sınıf temsilcileri ise tüm sınıf PDF evrakları toplandıktan sonra bu belgeleri e-mail/posta yolu ile aşağıdaki öğretim elemanlarına teslim etmelidir.

Öğrenciler belgelerin birer nüshasını kendilerinde muhafaza etmelidir.

 

İşletmede Mesleki Eğitim dersi alan 4.sınıf öğrencileri için evrak son teslim tarihi 23 Şubat 2024’tür.

Bakım derslerini alan 2. Sınıf öğrencileri için evrak son teslim tarihi 23 Şubat 2024’tür.

Bakım/saha çalışması derslerini alan 3. Sınıf öğrencileri için evrak teslim tarihleri 11-15 Mart 2024 tarihleri arasındadır.

 

Klinik/Saha Uygulama Evrakları Aşağıdaki Öğretim Elemanlarına Teslim Edilecektir:

Hemşirelikte Yönetim İşletmelerde Mesleki Eğitim: Dr. Öğr. Üyesi Nurhan ÇİNGÖL

Hemşirelik Esasları İşletmelerde Mesleki Eğitim: Arş. Gör. Gülnur GÜLSOY

İç Hastalıkları Hemşireliği İşletmelerde Mesleki Eğitim: Arş. Gör. Elif GENÇER ŞENDUR

İç Hastalıkları Hemşireliğinde Bakım: Araş. Gör. İrem ÖZTÜRK

Cerrahi Hemşireliği İşletmelerde Mesleki Eğitim: Arş. Gör. Aykut TURGUT

Cerrahi Hemşireliğinde Bakım: Arş. Gör. Aykut TURGUT

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İşletmelerde Mesleki Eğitim: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem CEYLAN

Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İşletmelerde Mesleki Eğitim: Arş. Gör. Mervenur BÖYÜK

Halk Sağlığı Hemşireliği İşletmelerde Mesleki Eğitim: Öğr. Gör. Dr. Seher ZENGİN

Halk Sağlığı Hemşireliğinde Saha Çalışması: Dr. Öğr. Üyesi Songül ÇAĞLAR

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği İşletmelerde Mesleki Eğitim: Arş. Gör. Melisa BULUT

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Bakım: Arş. Gör. Melisa BULUT

Sayfa 1 / 61
Top