Bireysel Sağlık Danışmanlığı

Sağlık Bilimleri Fakültemizde eğitim öğretim, araştırma-geliştirme ve diğer bilimsel faaliyetlerin yanı sıra toplum sağlığını koruyucu, geliştirici ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik Bireysel Sağlık Danışmanlığı hizmeti; Fakültemiz Yönetim Kurulu (24.02.2022 tarih ve 2022/24 sayı) ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu  (10.03.2022 tarih ve 2022/83 sayı) kararı ile oybirliğiyle kabul edilerek başlayan süreç, fiyatlandırma teklifinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu (15.04.2022 tarih ve 2022/3 sayılı)  ve “Bireysel Sağlık Danışmanlığı Faaliyetiyle İlgili Usul ve Esaslar"ın Üniversitemiz Yönetim Kurulu (26.05.2022 tarih ve 2022/166 sayılı) tarafından kabul edilmesi ile faaliyete geçirilmiştir. 

Bireysel Sağlık Danışmanlığı fizyoterapi, hemşirelik, beslenme ve diyet hizmetlerini içermektedir.

Hizmetin sunumunda;

- Danışan birey öncelikle danışan öğretim elemanı ile randevu oluşturması gerekmektedir.

- Randevu gün ve saatinde danışanın, danışman öğretim elemanı ve üniversite adına kurum yetkilisi tarafından sunulan taahhütnameyi imzalayarak her bir danışmanlık için ücretini döner sermaye birimine veya hesabına yatırması gerekmektedir.

 

   Banka ve Şube:    TC Ziraat Bankası Bolu Şubesi
   Hesap Adı:    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı
   IBAN:    TR 9300 0100 2564 4703 4774 5015

 

- Lütfen ücreti yatırırken banka görevlisine veya EFT açıklamasına “Danışan Adı Soyadı, Bireysel Sağlık Danışmanlığı, Danışman Adı Soyadı” şeklinde bir açıklama yazılmasını sağlayınız.

- Ücret :  Profesör Doktor için 1.200 TL.,  Doçent Doktor için 1.000 TL., Doktor Öğretim Üyesi için 800 TL., Öğretim Görevlisi için 600 TL.,  Araştırma Görevlisi için 600 TL.

 

 

 

Top