Kalite Birimi

ENTEGRE KALİTE POLİTİKAMIZ

“Çağın gereksinimleri doğrultusunda; paydaş (öğrenciler, sağlık kuruluşları)memnuniyetini, sürekli iyileştirmeyi, katılımcı bir yönetim modelini ilke edinerek ülkemizde alanımızın en iyi mesleki eğitim-öğretimini gerçekleştirmek, bilimsel yayın ve proje üretmek, çalışan tüm personelin çevre bilincinin geliştirilerek sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi oluşturmaktır.

KALİTE VE ÇEVRE SLOGANI

Batı Karadeniz de eğitimde lider, çevre bilinci ve kalitede üniversitede lider.

STRATEJİK HEDEFLER, TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

 • Eğitim ve araştırma için gerekli teknoloji, bilgisayar destekli kaynaklar ve bilimsel yayınları temin ederek kullanmalarını sağlamak,
 • Uluslararası düzeyde öğrenci değişimi sağlayarak, öğrencilere yurt dışında eğitim olanağı sağlamak,
  • Uluslararası ve ulusal düzeyde sağlık kurumları ve sağlık bilimleri fakültelerinin çalışma ve uygulamalarını izlemek,
  • Uluslararası yayın ve projeler geliştirmek,
  • Uluslararası düzeyde öğretim elemanı değişimi sağlamak,
 • Uluslararası işbirliklerini arttırmak
 • Toplum sağlığını geliştirici projeler üretmek,
 • Topluma hizmet amacı taşıyan projeler üretmek,
 • Toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında söz sahibi olmak,
  • Yönetim akreditasyonu olan ISO-9001 Kalite Belgemizin sürekliliğini sağlamak,
 • Eğitim akreditasyonunu alarak, eğitim kalitemizi arttırmak,
  • Dönem içinde ve sonunda yapılan ders değerlendirme toplantılarıyla derslerin işleniş yöntemini tartışmak, eksiklikleri gidermek,
  • Bolu’daki ve diğer illerdeki liselerle iletişime geçerek, özellikle İngilizce hazırlık veren, başarılı ve istekli öğrencilerin üniversite sınavında Sağlık Bilimleri Fakültesini seçmelerini desteklemek,
  • Sağlık Bilimleri Fakültemiz bünyesinde bulunan meslekleri, meslek seçimi aşamasındaki ortaöğretim öğrencilere sunmak,
  • Öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısını arttırmak,
 • Öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısını arttırmak,
  • Mesleki eğitimin görsel materyallerle verilmesini sağlamak, paydaş kurumlarla işbirliği içinde çalışmak,
  • Programa eklenen seçmeli derslerle mesleki eğitim programını zenginleştirmek,
  • Öğrencileri araştırmaya, sorgulamaya sevk ederek, grup çalışmaları yaparak eğitime aktif katılımlarını sağlamak,
  • Derslerde alınan İngilizce eğitimi geliştirecek ve destekleyecek programlara katılım için öğrencilerin desteklenmesi, hemşirelik mesleğinde ve tıpta dünya çapında oluşan gelişmelerin takibinde İngilizcenin öneminin kavratmak,
  • Öğrencilerin toplumsal katkı çalışmalarına aktif katılımlarını sağlamak,
  • Öğrencileri mezunlarla ve çalışma birimleriyle bir araya getirmek,
  • Öğrencinin üniversite bünyesinde düzenlenen sosyal etkinliklere, konferanslara katılımının sağlanması,
  • Danışman öğretim elemanlarının yapacağı toplantılarla öğrencilerin kendilerini ifade etmelerinin, sosyo-kültürel etkinlikler planlamalarının sağlamak, okuma ve araştırmaya sevk etmek,
  • Öğrencilerimizin üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen spor müsabakalarına katılımlarını sağlamak ve onları desteklemek,
  • Lisansüstü eğitimlerini desteklemek,
  • Yabancı dili kullanabilir düzeye ulaştırmak,
  • Öğrenci topluluklarımıza katılımın sağlanması, katılımın üniversite ve toplum düzeyinde genişletilmesi, toplumun tüm kademelerinde etkin olmasının sağlanması,
  • Bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmak,
  • Bilimsel yayın ve toplantılara katılmak,
  • Kurumların desteğini sağlamak,
  • Yapılan faaliyet ve bilimsel çalışmaların okulun “Web Sayfası” aracılığıyla duyurulmasını sağlamak,
  • Çalışma sonuçlarının toplumun ilgili kuruluşları ve toplumla paylaşmak,
  • İdari personelin, sorumlu olduğu işi yapabilecek yeterlilikte olmasını sağlamak,
  • Öğrenciler tarafından düzenlenen sosyal faaliyetlere idari personelin katılımının sağlanması,
  • Belirli aralıklarla düzenlenen toplantılarla tüm personel arasındaki iletişimin ve paylaşımın arttırarak hem üniversitede ve bölgede hem de uluslararası alanda lider bir kurum olmaktır.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORLARI

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top