Misyon & Vizyon

MİSYON

Alanında Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, temel bilgi ve becerilerle donatılmış, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede bakım, eğitim, rehabilitasyon, araştırma, yönetim, danışmanlık ve liderlik rollerine, analiz ve sentez yeteneğine sahip, evrensel ve milli değerlere saygılı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, etik değerlere duyarlı tercih edilen meslek üyeleri yetiştirmektir.

VİZYON

Ulusal ve Uluslaraası çevrelerce tanınan,  sağlık bilimlerinde eğitim ve öğretimi üzerine yetkinliği kabul edilen, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında söz sahibi olan saygın bir kurum, lider bir fakülte olmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top