İdari Birimler

Ad Soyad

Unvan

Telefon / İçhat

 Mustafa ACAR

Fakülte Sekreteri

(0374) 254100 / 

 

 

 

 

Ayniyat Saymanı

(0374) 254100 / 

 

 

 

 Havva Semra BAŞKAN

Şef

(0374) 254100 / 

 

 

 

 

Veznedar

(0374) 254100 / 

 

 

 

 

Bilgisayar İşletmeni

(0374) 254100 / 

 

 

 

 

Ambar Memuru

(0374) 254100 / 

 

 

 

 

Bilgisayar İşletmeni (Dekan Sekreteri)

(0374) 254100 / 

 

 

 

 

Bilgisayar İşletmeni (Dekan Yardımcıları Sekreteri)

(0374) 254100 /

 

 

 

 

Bilgisayar İşletmeni 

(0374) 254100 /

 

 

 

 

Bilgisayar İşletmeni 

(0374) 254100 / 

 

 

 

 

Bilgisayar İşletmeni 

(0374) 254100 / 

 

 

 

 

Bilgisayar İşletmeni 

(0374) 254100 /

 

 

 

 

Şef 

(0374) 254100 / 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top