Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Fakültemiz, sağlığın en temel insan hakkı olduğu ve eğitimin dünyayı değiştirebilecek güce sahip olduğu inancıyla, insan var oldukça var olacak, sağlık bilimlerinin en özellikli alanlarını bünyesinde barındırmaktadır. Fakültemizin yönetimini ve öğrencilerimizin eğitimini sağlık hizmeti sunacak profesyoneller yetiştirmenin büyük bir sorumluluk olduğu bilinciyle sürdürmekteyiz. Eğitimin yanı sıra akademik ve toplumsal faaliyetlerimizle, sürekli iyileşmeyi benimseyen fakültemizin donanımlı, üretken akademik kadrosu ve her sorununa hızlıca çözüm üreten idari personeliyle sizlerin her zaman yanındayız.

Programlarımızı; birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, iyileştirme ve yaşam kalitesinin artırılması amacını gerçekleştirebilecek yetkinlikte; bilimsel gelişmeleri ve toplumun ihtiyaçlarını temel alarak, teori ile pratiği entegre edebilen; sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayan, ürettiği bilgi ve hizmeti insanlık yararına kullanabilecek, alanında öncü mezunlar olmanızı sağlayacak şekilde oluşturduk. Evrensel, mesleki ve etik değerlere duyarlı; araştıran, sorgulayan ve çözüme odaklanan; kendi potansiyelinin farkında olan ve kariyerine yön verebilen, yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirmiş olmanıza azami özen gösteriyoruz. Öğrencilerimizin yabancı dil yeterliliğini arttırması amacıyla isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi, Erasmus ve uluslararası değişim anlaşmalarından yararlanarak eğitim ve staj deneyimi kazanma, öğrenci topluluklarına, spor ve sanat aktivitelerine katılarak karşılıklı zengin paylaşımlarda bulunma fırsatı sunuyoruz.

Mezuniyet sonrası sağlık hizmeti sunma seçeneğinizin yanı sıra Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programlarımızda yüksek lisans ve doktora eğitim imkânınız bulunmakta olup, meslektaşlarımıza ilham kaynağı ve rol model olmayı umuyoruz.

Değerli gençlerimizi aramızda görmekten mutlu olacağımızı belirtir; Fakültemizi seçen tüm öğrencilerimizi kutlar; Üniversitemizin, Fakültemizin ve Bölümlerin Yönetimine, idari personeline, öğrencilerimizin eğitimine emek veren öğretim elemanlarına, klinik/saha uygulamalarında işbirliği içinde olduğumuz Bolu İli Valiliği’ne bağlı kurumlarda çalışanlara içtenlikle teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Nazmiye Yıldırım

Top