Misyon & Vizyon, Değerler

Üniversitemizin Misyonu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi;  evrensel  standartlarda eğitim  öğretim  yaparak insanlığın gelişimine  hizmet  edecek  nitelikli nesiller yetiştirmeyi, ülke  gelişimine katkıda bulunacak bilgi ve teknoloji üretmeyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu toplumsal hizmetleri en iyi şekilde yapmayı kendine görev bilir.

Fakültemizin Misyonu

Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede bakım, eğitim, rehabilitasyon, araştırma, yönetim, danışmanlık ve liderlik rollerine, analiz ve sentez yeteneğine sahip, evrensel ve milli değerlere saygılı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, etik değerlere duyarlı tercih edilen meslek üyeleri yetiştirmektir.

Üniversitemizin Vizyonu

Faaliyette bulunduğu alanlarda evrensel ölçütlerde en iyi eğitimi veren, yerel ve ulusal ihtiyaçları dikkate alarak katma değer yaratan, girişimcilik ve yenilikçiliği ilke edinerek  bilgi ve teknoloji üreten, araştırma geliştirme alanında uluslararası seviyeye ulaşmış saygın bir üniversite olmak.

Fakültemizin Vizyonu

Ulusal ve uluslararası çevrelerce tanınan, sağlık bilimlerinde eğitim ve öğretim üzerine yetkinliği kabul edilen, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında söz sahibi olan saygın bir kurum, lider bir fakülte olmaktır.

Temel Değerler
Fakültemiz;
• İnsana ve insan haklarına saygıyı,
• Bilimselliği,
• Ortak aklı ve katılımcılığı,
• Etik değerlere bağlılığı,
• Akademik düşünceyi ve özgürlüğü,
• Dayanışmayı,
• Hakkaniyeti,
• Hoşgörüyü,
• Şeffaflığı,
• Kurumsal ve toplumsal sorumluluk bilincini,
• Girişimciliği ve yenilikçiliği ilke edinmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilimsel Etkinlikler

Top