Tarihçe

Bolu Sağlık Yüksekokulu ile Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kapatılarak 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre 25.01.2019 tarih ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 669 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Fakülte Dekanlığını Ekim 2021'e kadar Prof. Dr. Arzu İlçe sürdürmüştür.

Fakültemiz bünyesinde Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Gerontoloji, Çocuk Gelişimi, Ortez-Protez, Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programları bulunmaktadır.

Fakültemizde görev yapan toplam 59 akademisyen ve 12 idari personel ile eğitim-öğretim, araştırma, danışmanlık ve idari faaliyetler yürütülmektedir. Fakültemizin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında lisans düzeyinde 366 erkek, 1150 kadın olmak üzere toplam 1516 öğrencisi bulunmaktadır.

Bilimsel Etkinlikler

Top