Birim Kalite Komisyonu

 

BİRİM KALİTE KOMİSYONLARI

BİRİMLER

TÜM SÜREÇLER
 EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ
 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ
TOPLUMSAL HİZMET SÜREÇLERİ İDARİ VE DESTEK SÜREÇLERİ ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİM, İÇ PAYDAŞ KATILIMI
KATILIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI
KATILIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI KATILIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI
FAKÜLTE Dekan V. Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı

Dekan Yardımcısı

Fakülte Sekreteri

Fakülte Öğrenci Temsilcisi Hemşirelik Bölüm Başkanı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Prof. Dr. Nazmiye YILDIRIM Doç. Dr. Nevin ÇITAK BİLGİN Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KURUL

Doç. Dr. Nevin ÇITAK BİLGİN

Ferudun NALBAT

Huri YILMAZ Prof. Dr. Yasemin YILDIRIM USTA Doç. Dr. Nuriye ÖZENGİN Doç. Dr. Aylin AKOĞLU

 

Top