Toplumsal Katkı Süreçleri

Üniversitemizin toplumsal katkı politikası, strateji, amaç ve hedefleri doğrultusunda Fakültemizin toplumsal katkı çıktıları genel ve uygulamalar özelinde şöyledir;

 • Halka açık kurs, seminer, panel, konferans, sergi, stant vb. çeşitli etkinliklerle halkın sağlık okuryazarlığı yeterliklerinin arttırılması
 • Sağlığa özgü gün ve haftalarda bireylerin ve toplumun farkındalıklarının gelişimi
 • Bolu Valiliği ile imzalanan protokol gereği sağlığı koruyucu, geliştirici, iyileştirici ve rehabilite edici faaliyetlerle birey, aile ve toplumun bilinçlenmesi
 • Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışan sağlık profesyonellerinin hizmetlerine katkı sağlayacak eğitimlerle yetkinlerinin gelişimi
 • Bireylerin ve toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin arttırılması
 • Bireysel sağlık danışmanlığı hizmeti sunumu

Fakültemiz akademik personeli ve öğrencileri tarafından toplumsal katkıya yönelik eylem planı hazırlanırken ve gerçekleştirirken aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

 • Yerel bölgesel ve ulusal düzeyde toplumun ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Paydaş görüşlerinin alınması
 • Fakültemiz bölümlerinin karşılayabileceği önceliklerin belirlenmesi
 • Sağlığa özgü gün ve haftaların dikkate alınması
 • Riskli, incinebilir, dezavantajlı gruplara özel önem gösterilmesi
 • Gerçekleştirilen etkinliklerin sonuçlarının değerlendirilmesi
 
FAKÜLTE TOPLUMSAL KATKI FAALİYETLERİ
     2022 Yılı Toplumsal Katkı Faaliyetlerimiz için tıklayınız.
     2023 Yılı Toplumsal Katkı Faaliyetlerimiz için tıklayınız.

 

Top