İdari Birimler

   Ad Soyad

  Unvan

  Telefon: 0374 254 10 00

  İbrahim GÜLER

 Fakülte Sekreteri 

  6104

  Havva Semra BAŞKAN

 Şef

  6150

  Mehmet GÜLDEREN

  Veznedar

  6147

  Ergün BOZMAZ

  Bilgisayar İşletmeni

  6106

  Arife YANIK

  Bilgisayar İşletmeni

  6101

  Nurgül SARIÇİÇEK

  Bilgisayar İşletmeni 

  6120

  Gülcan ÇELEN

  Bilgisayar İşletmeni

  6137

  Mehmet KODAL

  Tekniker

  6149

 

Bilimsel Etkinlikler

Top