İdari Birimler

   Ad Soyad

  Unvan

  Telefon: 0374 254 10 00

   Ferudun NALBAT

 Fakülte Sekreteri

  4754

   Havva Semra BAŞKAN

  Şef

  4125

   Mehmet GÜLDEREN

  Veznedar

  4122

  Ergün BOZMAZ

  Bilgisayar İşletmeni

  4756

  Arife YANIK

  Bilgisayar İşletmeni

  4752

  Nurgül TURAN

  Bilgisayar İşletmeni 

  4774

  Gülcan ÇELEN

  Bilgisayar İşletmeni 

  4105

  Mehmet KODAL

  Tekniker

  4124

 

Bilimsel Etkinlikler

Top