Kalite Politikası

Kalite Politikamız

Fakültemiz katılımcı bir yönetim modelini ve sürekli iyileştirmeyi ilke edinerek, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinde iç ve dış paydaşlarını sisteme dâhil eden, kaynakları etkin kullanan, sürekli iyileştirme felsefesini benimseyen bir kalite yönetim anlayışına sahiptir. Bu doğrultuda;

  • Fakültemizin akademik ve idari personelleri ile öğrencilerimizin kalite güvence süreçlerinin sürdürülmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde aktif rol alması,
  • Sağlık alanındaki toplumsal gereksinimler doğrultusunda eğitim müfredatlarını geliştirmek ve projeler üretmek üzere dış paydaşlarımızın kalite süreçlerine dahil edilmesi,
  • Fakültemizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinde kalite güvence sisteminin izlenebilen, ölçülebilen, iç ve dış paydaşların bilgisine sunulabilen, şeffaf ve açık bir değerlendirme mekanizması oluşturulması,
  • Mevcut kaynakların etkin kullanılması, imkân ve kapasitenin geliştirilmesi,
  • Planla, Uygula, Kontrol et ve Önlem al (PUKÖ) döngüsünü uygulayarak sürekli iyileştirmeler yapılması şeklindedir.
Top